Vrede en veiligheid

Chantal Hakbijl CDA nr 6 Veiligheid

Mijn vader is dit jaar 75. Hij leeft daarvan al 74 jaar in vrede. Met dank aan Europa. Veiligheid is een absolute voorwaarde voor vrijheid. Een vrijheid die niet langer vanzelfsprekend is. Zo is terrorisme één van de grensoverschrijdende problemen die om gezamenlijke Europese oplossing vraagt. Denk aan de Europese richtlijn terrorismebestrijding, de verbetering om grensoverschrijdende tegoeden van terroristen en zware criminelen te bevriezen en de oprichting van een speciale parlementaire commissie die heeft onderzocht tegen welke obstakels we in Europa nog aanlopen bij het antiterreurbeleid. En ondanks de grote stappen die zijn gezet om terrorisme te bestrijden in de afgelopen jaren in Europa zijn we er nog niet. Ik wil mij voor het CDA inzetten voor meer Europese samenwerking in de strijd tegen terreur.

Dat hoort ook bij een gezond Europa.

Stem op 23 mei Chantal Hakbijl, #6