Asiel en migratie

Chantal Hakbijl CDA nr 6 migratie

Migratie heeft veel vormen. Het is nodig dat we blijven investeren in kennis en innovatie. Vanwege toenemende vergrijzing in Europa moeten we vanaf 2030 al minstens 20.000 kennismigranten toelaten en daar ruimte voor bieden in Nederland. Alleen hebben we nu al moeite om de huidige bevolking goed te huisvesten en de leefbaarheid van steden op peil te houden. En daarnaast moeten we een veilig thuis blijven bieden voor mensen, die geweld, dreiging of oorlog ontvluchten. Een barmhartig asielbeleid vertaalt zich niet enkel en alleen door opvang in de regio en de Europese buitengrenzen te bewaken. Daarvoor is samenwerking de sleutel en zijn hardere afspraken met lidstaten onderling over opvang en huisvesting voor nodig. Ik voel me bevoorrecht dat mijn wieg in Rotterdam stond en als gevolg daarvan heb ik alle kansen gekregen om te bereiken wat ik wilde. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En ik ga mij in Europa er voor inzetten dat het wel vanzelfsprekend wordt voor iedereen. Dat maakt een gezond Europa.

Stem op 23 mei Chantal Hakbijl, #6