Stem voor een gezond Europa!

Is Europa ziek dan? Welnee, maar ik denk wel dat Europa beter kan werken dan nu. Ik zet mij als kandidaat Europarlementariër in voor vraagstukken als klimaat en duurzaamheid, migratie, werkgelegenheid, kennis, onderwijs en cultuur, veiligheid en leven in de stad. 

Dat doe ik vanuit het CDA omdat ik geloof een samenleving waarin we om elkaar geven, waar we opkomen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en een veilig thuis bieden voor mensen die geweld, dreiging of oorlog ontvluchten. 


Van 2010-2014 was ik gemeenteraadslid voor het CDA in de stad Utrecht.

 
 

Stem op 23 mei Chantal Hakbijl, #6